Nadmorskie Parki Krajobrazowe

Wyjazd nad morze to oczywiście wypoczynek na plaży, kąpiele i poznawanie okolicznych miejscowości. Podczas wyjazdu nad Polskie Wybrzeże nie należy także zapominać o tamtejszej przyrodzie.

Szczególnie warto wybrać się do jednego z parków krajobrazowych znajdujących się na tamtejszych terenach. Sprawdźmy, co wyjątkowego oferują Nadmorskie Parki Krajobrazowe.

Zielone płuca Trójmiasta, czyli Trójmiejski Park Krajobrazowy

Będąc w okolicy Trójmiasta warto odwiedzić tamtejszy park krajobrazowy. Położony jest na terenie kilku gmin: Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa, Rumi oraz Redy i Szemud. Trójmiejski Park Krajobrazowy został założony w 1979 roku i jest jednym ze starszych obszarów objętych ochroną.

Powierzchnia terenu wchodzącego w Trójmiejski Park Krajobrazowy to prawie 20 ha. Wyróżnia go niezwykła polodowcowa rzeźba terenu, która zachwyca swoim widokiem. Spotkać tam można wiele głazów narzutowych, które w większości uznane są z pomniki przyrody. Dodatkowo w krajobrazie nie brak potoków płynących dolinami, torfowisk oraz znajduje się tam kilkanaście niewielkich jezior.

Trójmiejski Park Krajobrazowy

Mimo takiego ukształtowania terenu 90% Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego stanowią lasy. Jest to dość nietypowe, dlatego też obszar ten znajduje się pod ochroną. Największe skupiska drzew to buki, ale rosną tu także sosny zwyczajne, grądy, łęgi, czy brzeziny bagienne. Widoki urozmaicają także piękne łąki kośne znajdujące się w dolinach. Znaleźć tu można liczne gatunki roślinności pod ścisłą ochroną oraz reliktowe, jak manna gajowa, czy przetacznik górski.

Tak wyjątkowe otoczenie roślin sprawia, że zamieszkują tutaj także liczne zwierzęta. Spotkać można dziki, sarny i jelenie szlachetne, ale także borsuki, wiewiórki i nietoperze. Nie brak oczywiście różnorodnych gatunków ptaków, które lubią podmokłe tereny. Wybierając się na spacer można zobaczyć bielika, myszołowa oraz jastrzębie i sowy w licznych gatunkach. Dodatkowo żyje tutaj wiele płazów i gadów.

Na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego utworzono 10 rezerwatów przyrody. Warto także dodać, że poza wyjątkową fauną i florą znajdują się tutaj także cenne elementy dziedzictwa kulturowego, jak przykładowo Kuźnia Wodna w Oliwie z XVI wieku.

Spacerując po parku możemy skorzystać z wielu szlaków turystycznych, które prowadzą przez ciekawe zakątki tego miejsca.

Kaszubski Park Krajobrazowy z jeziorami

Inną propozycją na poznanie fauny i flory nadmorskich terenów jest odwiedzenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Położony jest on na Kaszubach w województwie pomorskim. Został utworzony w 1983 roku, aby zachować krajobraz pojezierzy młodoglacjalnych. Jego powierzchnia to nieco ponad 33 ha.

Cechą charakterystyczną obszaru Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest polodowcowa rzeźba terenu. Moreny czołowe tworzą piękne wzgórza i pagórki, a w najgłębszych rynnach polodowcowych znajdują się urokliwe jeziora, które połączone z rzekami tworzą jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych „Kółko Raduńskie”. Poza malowniczymi wzniesieniami w parku znajdują się także rozległe równiny z piasków i żwirów.

Jeżeli chodzi o roślinność, to oczywiście nie brak tu unikatowych gatunków, które także podlegają ścisłej ochronie. Większość terenu pokrywają lasy bukowe, bory sosnowe i świerkowe. Nie brak tutaj także roślinności górskiej i torfowisk z borami bagiennymi i brzeziną bagienną. Jednak do cennych zbiorowisk zalicza się te z buczyny storczykowej.

Kaszubski Park Krajobrazowy to teren wyjątkowo lubiany przez różne gatunki ptaków takie, jak chociażby tracze, sowy włochatki, cyraneczki i zimorodki. Naturalnie spotkać tu można gady i płazy, ryby oraz ssaki.

Piękno tamtejszych parków można podziwiać poruszając się licznymi ścieżkami pieszymi oraz rowerowymi. Wyznaczone trasy biegną przez zakątki, które z pewnością zapadną Wam w pamięci na długo.

Parki Krajobrazowe znajdujące się nad Polskim Morzem to bez wątpienia tereny o wyjątkowo malowniczych widokach. Warto wybrać się tutaj, aby zobaczyć piękną roślinność oraz nietypowe ukształtowanie terenu gwarantujące zapierające dech w piersi widoki.

Aktualizowano: 14 września 2023

Spis treści

Inspirujących podróży życzy

Nie przegap