Category Archives: Szlaki kulturowe

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego to jeden ze szlaków nadbałtyckich. Przebiega przez siedem krajów, doprowadzając zainteresowanego turystę do najwspanialszych zabytków gotyckich. W Polsce trasa obejmuje swoim zasięgiem aż osiem miast (z 34), ulokowanych przede wszystkim w północnej części kraju.

Dokąd jechać?

Szlak Gotyku Ceglanego w Polsce przebiega przez miejscowości takie jak Olsztyn, Płock, Toruń, Chełmno, Gdańsk, Sławno, Szczecin i Stargard Szczeciński. W tej kolejności też najwygodniej zwiedzać poszczególne zabytki. Dlaczego są one tak istotne, tak interesujące? Przede wszystkim dlatego, że przypominają o średniowieczu (konkretnie o wiekach XIII-XVI), a więc o czasach – powiedzieć można – zaprzeszłych. Zaprzeszłych, ale jednocześnie takich, które znacząco wpłynęły na kształt dzisiejszej Europy. Gotyk Ceglany pokazuje dokonania Hanzy, ale też mówi o działalności Zakonu Krzyżackiego czy o powstawaniu pierwszych miast, które po dziś dzień zachwycają swoim pięknem.

Transgraniczny Szlak Naftowy

Przemysł naftowy narodził się w Polsce. Każdy chyba zna postać Ignacego Łukasiewicza, wynalazcę lampy naftowej, który umiejętnie wykorzystał możliwości, jakie może dać człowiekowi ropa. I dlatego, by upamiętnić wynalazek z 1853 r. oraz pokazać współczesnym XIX-wieczne miejsca związane z przemysłem naftowym, Polska i Ukraina zjednoczyły się we wspólnym projekcie. Stworzony został Szlak Naftowy, ciągnący się od Krosna aż do Lwowa przez Drohobycz i Borysław. Łącznie liczy on ok. 200 km.   

Ignacy Łukasiewicz

Zanim wejdzie się na szlak, warto zapoznać się z osobą, bez której ten by nigdy nie zaistniał. Ignacy Łukasiewicz, jakkolwiek górnolotnie to nie brzmi, miał znaczący wpływ na rozwój świata. Naukowiec – z wykształcenia chemik farmaceuta, urodził się w latach 20. XVIII wieku. Znany jest oczywiście przede wszystkim ze względu na swój wynalazek i rozwinięcie przemysłu naftowego (założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej w Bóbrce k Krosna – 1854 r.), nie powinno się jednak zapominać o innych faktach z jego biogramu. Takich między innymi jak bycie aktywnym działaczem niepodległościowym i społecznym – dzięki majątkowi, którego się dorobił, Łukasiewicz finansował budowę wielu placówek publicznych, takich jak szpitale czy sądy, podejmował też inne inicjatywy, na przykład tworzenia kas zapomogowych czy walki z alkoholizmem.

Orle Gniazda. Kusięta Nowe – Bobolice

Trasa wiodąca z Kusiąt Nowych do Bobolic liczy ok. 40 kilometrów. To ¼ całego Szlaku Orlich Gniazd. W zależności od przygotowania i kondycji, przejść można ją w jeden albo dwa dni. Na drodze spotka się nie tylko ruiny zamków, ale też skałki, jaskinie i inne wytwory natury. Zieleni na szlaku nie zabraknie, choć wiedzie on też fragmentami przez tamtejsze wsie.

Jak wiadomo, Szlak Orlich Gniazd zaczyna się w Częstochowie i kończy w Krakowie. Najczęściej jednak jest tak, że oba te miasta się zna, dlatego też wędrówkę wolałoby się rozpocząć od miejsca innego, oddalonego nieco od aglomeracji. W takim wypadku idealne do startu wydają się Kusięta – dotrzeć można do nich koleją z przesiadką albo ze stacji Częstochowa Raków, albo Częstochowa Osobowa. W ten sposób jednak zostawia się w tyle, leżący bardziej na północ, rezerwat Zielona Góra. Od nas więc zależy, czy wrócimy, by go zobaczyć, czy pójdziemy za czerwonymi oznaczeniami prosto do Olsztyna.

Na odcinku Kusięta Nowe – Bobolice szczególnie warte zobaczenia są:

Szlak Orlich Gniazd

Majestatyczne kamienne budowle z XIV wieku rozprzestrzenione na terenie całej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej górują nad terenem, przypominając dawną potęgę Królestwa Polskiego. Zadaniem Orlich Gniazd było zawrócenie wroga, gdyby ten chciał z północy uderzyć na Kraków. Mimo że z zamków i strażnic pozostały ruiny, nieprzerwanie zachwycają one turystów przybywających na Jurę.

Szlak Orlich Gniazd

Czerwony szlak ciągnie się przez ponad 162 km, wychodząc z Częstochowy i docierając do Zamku Królewskiego w Krakowie. Nazwany Szlakiem Orlich Gniazd uwzględnia po drodze wszystkie najważniejsze zabytki tego obszaru, będące nie tylko dziełem człowieka, ale również (a może przede wszystkim) przyrody. Trasa wiedzie przez okolice bardzo malownicze – lasy, rezerwaty przyrody poprzecinane łanami pól, by miejscami przechodzić też przez wioski. Gdyby iść powoli, z powodzeniem można ją przejść w tydzień. To wystarczająco dużo czasu, by dokładnie zwiedzić wszystko, co tylko ukazać się może po drodze naszym oczom.

Szlak Piastowski

W centrum Gniezno. Ramiona rozchodzą się na wszystkie strony świata. Trasy ciągną się od Lubinia do Włocławka i od Kalisza do Wągrowca. Szlak Piastowski to jeden z najciekawszych polskich szlaków kulturowych. Wyznaczony przed drugą wojną światową, nazywany jest najstarszą tego typu trasą w Polsce. W ostatnim czasie przeżywa renesans – coraz więcej osób decyduje się na poznanie chociaż fragmentu drogi przebiegającej przez ziemie, na których przed wiekami ukonstytuowało się nasze państwo.

Od razu warto zwrócić uwagę na nazwę trasy. Nie należy utożsamiać Szlaku Piastowskiego ze Szlakiem Zamków Piastowskich, bo to zupełnie co innego. Ten drugi przebiega przez rejon Dolnego Śląska, biegnie od Grodźca do Grodna i, jak sama nazwa wskazuje, prezentuje znajdujące się na jego terenie zamki. Sam w sobie również jest bardzo interesujący i zasługuje na poświęcenie mu osobnego tekstu. Wróćmy jednak do tematu.