Tag Archives: Cystersi

Szlak Cysterski

Szlak Cysterski jest jednym z najważniejszych i największych polskich szlaków kulturowych. Stworzony został nie tylko po to, aby uwiecznić pamięć o zakonie, ale przede wszystkim w celu zaprezentowania ludziom prawdziwych pereł architektury sakralnej, datowanych najczęściej na wczesne średniowiecze. Szlak przebiega przede wszystkim przez Polskę Zachodnią, kilka obiektów znajduje się też na terenie Małopolski.

Czym jest szlak kulturowy?

Szlaki kulturowe spotkać można w całej Europie. Cel ich wyznaczania jest podniosły – pogłębić tożsamość kulturową mieszkańców poszczególnych państw, zwiększyć świadomość związaną z różnorodnością, jaka od wieków panowała i panuje na terenie naszego kontynentu. Europejskie Szlaki Kulturowe nie powstają ot tak – ich istnienie uzależnione jest od decyzji Rady Europy. To właśnie ta instytucja ma moc sprawczą, decydując, którą trasę określić można mianem szlaku kulturowego i ustanawiając ją nim.